Subscriu-te 93 745 73 00

Microcogeneració

 • Eficiència Energètica

Un sistema que genera electricitat i calor simultàniament a partir del gas natural com a únic combustible.

La microcogeneració és un sistema que genera electricitat i calor simultàniament a partir del gas natural com a únic combustible.

L’equip de microcogeneració està format per un motor de combustió interna alimentat per gas, l’eix del qual es troba connectat a un alternador que produeix energia elèctrica. L’equip aprofita el calor produït pel funcionament del motor per a escalfar l’aigua calenta sanitària (ACS) i de calefacció.

Aquesta generació simultània incrementa molt el rendiment de la instal·lació de manera que a partir de 100 unitats de combustible es produeixen 60 unitats de calor i 30 d’electricitat; és a dir, un rendiment global del 90% en front del 56% dels sistemes convencionals. Això es tradueix en un estalvi aproximat d’un 30% d’energia primària. 

Es tracta, doncs, d’un sistema econòmic, descentralitzat i molt eficient que garanteix el subministrament d’aigua calenta sanitària i de calefacció a tot l’edifici i genera electricitat que pot ser utilitzada a les zones comunes o redistribuïda través de la xarxa elèctrica.

Fins a dia d’avui, al nostre país aquests sistemes han tingut un gran èxit en el sector industrial, tant per la seva eficiència energètica com mediambiental. Ara, l’avenç de la tecnologia fa que també es puguin aplicar en petites instal·lacions i, per tant, en edificis residencials de menys grandària.
 

Beneficis

 • Fiabilitat i estabilitat en el subministrament energètic.
 • Reducció del consum d’energia primària prop d’un 30%, fet que implica un important estalvi econòmic.
 • Millora del rendiment global respecte a un sistema convencional del 56% al 90%.
 • Reducció de les emissions de CO2.
 • Millora la qualificació energètica de l’edifici.
 • Les instal·lacions es mantenen mensualment reduint costos a llarg termini.
 • Reducció de la despesa elèctrica i de gas en un 19% per les accions correctives derivades del manteniment mensual.
 • Es fomenta la generació energètica distribuïda que implica una menor pèrdua d’energia per transport i redueix les necessitats d’inversions en noves xarxes.
 • Al ser un sistema centralitzat allibera espais d’alt valor a l’interior dels habitatges que, d’altra manera, estarien ocupats per calderes convencionals.
 • Clar benefici ambiental derivat de la disminució del consum i de les emissions de CO2.
   

Com funciona?

El funcionament de l’equip de microcogeneració s’inicia amb l’arribada d’aire i gas natural a la turbina o motor de combustió que es posa en funcionament i fa girar un eix que està connectat a un alternador que genera electricitat.

El funcionament del motor o la turbina genera una gran quantitat de calor que, a través dels sistemes de refrigeració del motor i dels gasos d’escapament, s’envia a un intercanviador de calor que escalfa l’aigua freda i la distribueix per l’edifici per a calefacció i aigua calenta sanitària.

L’equip de microcogeneració s’instal·la en una sala tècnica de reduïdes dimensions i es complementa amb sistemes de recirculació que permeten reaprofitar part del calor residual millorant encara més l’eficiència del conjunt. Són necessaris també col·lectors, acumuladors i equips de bombeig per a fer arribar l’aigua calenta sanitària i de calefacció a tots els habitatges.

En funció de les necessitats específiques de l’edifici, s’utilitza una caldera suplementària convencional per a garantir el servei en els pics de consum.
 

Esquema simplificat d'un sistema de microcogeneració

Esquema d'un motor de microcogeneració
 

Àrea Privada

Salas utiliza COOKIES anónimas para optimizar continuamente su web. Al hacer uso de esta página web, declara usted su conformidad con el uso de cookies. Encontrará más información en la sección de información sobre cookies.