Subscriu-te 93 745 73 00

Què és una cooperativa d'habitatges?

 • Cooperatives
 • Comunitats de propietaris

Un grup de persones que s’organitzen per a promoure el seu habitatge mitjançant una organització de propietat conjunta.

Les cooperatives d'habitatges tene com a objetiu facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans mitjançant habitatges que costen el que costa fer-los i que compleixen estrictament amb les necessitats i aspiracions dels seus propietaris.

Com? Mitjançant l’autopromoció en comunitats de propietaris. Un sistema que permet al comprador seguir personalment el projecte, els seus costos i el procés de presa de decisions.

La promoció d’habitatges és un procés complex a nivell legal, fiscal i tècnic que requereix de coneixements en múltiples camps així com d’un marc d’actuació definit i segur.

El marc legal més indicat per a garantir el bon funcionament d’aquestes comunitats de propietaris és, sense cap dubte, el model cooperatiu.

És un model fermament regulat que constitueix un marc legal segur, per a cadascun dels seus socis.

En aquest sentit, la llei de cooperatives contempla tota la casuística de les comunitats de propietaris i les regula per al bé comú i de cadscun dels seus socis. Així, s’assegura que, al final del procés, cada cooperativista assolirà els seus objectius.

Però més enllà dels criteris purament legals, administratius o logístics, el model cooperatiu aporta una sèrie de valors que enriqueixen en gran mesura el model.

Les cooperatives es regeixen pels principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional entre els que destaquen tres: la gestió democràtica i participativa, l’autonomia i independència de la cooperativa i l’interès pel bé comú.

 • La gestió democràtica i participativa implica que tots els socis tenen els mateixos drets.
  Cada persona té un vot i cada persona té a la seva disposició mecanismes de participació que asseguren que la seva opinió compta i que forma part del procés de presa de decisions.
  De la mateixa manera, cada soci té una part de responsabilitat cap al grup ja que, amb la seva participació, contribueix a l’èxit de la comunitat.
  Aquest equilibri entre el bé comú i l’individual és el que afavoreix la creació d’un autèntic sentit de comunitat. Una comunitat a la vegada compromesa i solidària que contribueix, no només al bé de la comunitat de propietaris, sinó al de la societat en general.
   
 • Respecte a l’autonomia i independència, les cooperatives són organitzacions autònomes en mans dels seus socis. Sigui quin sigui l’acord que estableixi la cooperativa amb empreses o organitzacions externes, el control democràtic de les decisions romandrà sempre en mans dels socis.
   
 • Finalment, i no per això menys important, apuntar que la cooperativa té una important missió i vocació social i que contribueix, en la mesura del possible, a aconseguir un desenvolupament sostenible de la comunitat en els àmbits econòmic, social i ecològic.
  És per això que promouen un model urbanístic no especulatiu basat en la demanda real així com en la implantació de totes les solucions tècniques i constructives que permetin el menor impacte ambiental possible.

Com hem assenyalat anteriorment, la gestió d’un projecte de la magnitud d’una promoció immobiliària requereix d’un equip d’especialistes que es responsabilitzin de la gestió del projecte: des de la compra del solar fins a la completa satisfacció de les necessitats dels socis.

En aquest sentit, i amb el doble objectiu de reduir al mínim els costos estructurals i garantir, a la vegada, l’èxit de les promocions, les cooperatives amb les que treballem aposten per contractar a Salas Serveis Immobiliaris com a l'empresa que gestiona, de manera integral, cadascuna de les fases de la cooperativa.

Àrea Privada

Salas utiliza COOKIES anónimas para optimizar continuamente su web. Al hacer uso de esta página web, declara usted su conformidad con el uso de cookies. Encontrará más información en la sección de información sobre cookies.