Subscriu-te 93 745 73 00

8 motius per a triar Salas

Més enllà de la pròpia gestió, la nostra tasca consisteix en aportar el màxim valor al client. Cliqueu sobre cada un dels 8 punts per a conèixer millor què us oferim:

1. Habitatges

Habitatge

Fem habitatges per a viure-hi

Dissenyem edificis pensats per a viure-hi basant-nos en criteris funcionals, estètics i d’eficiènca.

Escollim acuradament les tipologies constructives i apliquem criteris bioclimàtics que redueixen les necessitats energètiques de l’edifici.

Durant el procés de l’obra som especialment curosos amb els aïllaments, les tècniques constructives i els materials emprats per tal de garantir que, fins i tot allò que no es veu, aporta un plus de qualitat a l’edifici.

D’altre banda, també tenim cura de l’interiorisme i dels acabats, tant del seu disseny com la qualitat i la col·locació. Els nostres interioristes creen espais amplis, ben distribuïts, còmodes i lluminosos que garanteixen la qualitat de vida dels seus propietaris.

Tenim molt en compte la convivència dels nostres projectes amb els elements que l’envolten. Estudiem amb cura les característiques de l’entorn per tal d’aportar la màxima qualitat arquitectònica i aconseguir una integració paissatgística òptima.

2. Preu

Preu

Al preu que costa fer-los

Entenem l’habitatge com a un dret fonamental sobre el que no s’ha especular.

Per això promovem models d’accés a l’habitatge en els que el ciutadà paga pel seu habitatge el que costa fer-lo.

Informem de manera regular als nostres clients dels costos derivats de la promoció (des de la compra del sòl fins als honoraris dels arquitectes passant pels costos d’obra, màrqueting i comercialització entre d’altres). D’aquesta manera, garantim la transparència del model que reforcem amb auditories externes anuals.

També treballem per a obtenir el millor finançament, tant per a la promoció com per al client final.

En aquest sentit, i per a garantir la viabilitat de les operacions, fem scorings previs que certifiquen la capacitat de compra dels clients, fem plans de pagament a mida i acompanyem als clients en tot el procés de negociació amb l’entitat financera fins a la subrogació del crèdit hipotecari.

3. Qualitat

Qualitat

Amb total garantia

Els procediments que duem a terme durant la promoció dels habitatges estan avalats per la norma ISO 9001, de manera que podem garantir un elevat nivell de qualitat certificat per 7 auditories:

 1. Auditoria de projecte: garanteix l’adequació del projecte a la normativa vigent i a les necessitats i interessos de l’entitat promotora.
 2. Auditoria d’estabilitat: garanteix l’estabilitat estructural i s’avala amb l’obtenció de l’assegurança decennal obligatò ria, garantia contra defectes estructurals de l’obra els primers deu anys de vida de l’edifici.
 3. Auditoria d’estanqueïtat: es realitzen les proves necessàries per a garantir el correcte funcionament dels tancaments de façanes i sostres.
 4. Auditoria d’instal·lacions: garanteixen el correcte funcionament de les instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, telecomunicacions, incendis,...
 5. Auditoria d’acabats: es valida la qualitat tècnica i la correcta col·locació
  dels acabats.
 6. Control de qualitat percebuda: es revisen tots els aspectes de l’habitatge des de l’òptica del propietari per a garantir-ne la total satisfacció.
 7. Auditoria d’accessibilitat: garanteix que l’edifici és accessible i fàcilment adaptable.

4. Personalització

Personalització

Com tu els vols

El servei de personalització permet als clients modificar les característiques dels habitatges per tal d’adaptar-los als seus gustos i necessitats.

El servei de personalització, conduït per un interiorista de Salas, comença amb una reunió de treball amb el client a la que es decideixen les modificacions desitjades sobre el projecte inicial.

Amb aquestes indicacions, el departament de personalització realitza un projecte detallat que es complementa amb un pressupost i un calendari d’execució. Si el client accepta les condicions, l’habitatge li serà lliurat amb les modificacions pactades.

En el procés de personalització es poden modificar distribucions, instal·lacions, mobiliari de cuines i banys, paviments, rajoles, fusteria interior, sanitaris i qualsevol altre element que, essent tècnicament possible i sense alterar l’estructura de l’edifici, el client vulgui canviar.

5. Servei

Servei

Sempre estem al teu costat

Acompanyem als futurs propietaris en tot el procés de promoció de l’habitatge.

En primera instància, des del departament comercial ens fem ressò de les necessitats de les persones interessades i els presentem el projecte de promoció tot assessorant-los pel que fa a tipologies, preus i condicions de pagament.

També realitzem un scoring previ per tal de facilitar el futurs tràmits de subrogació hipotecària i garantir la viabilitat financera de la promoció.

Posteriorment, des del departament de personalització ens posem a disposició del client per tal de realitzar les modificacions necessàries per a que l’habitatge s’ajusti als seus gustos i necessitats.

Mentre dura el procés de promoció, les diferents àrees de l’empresa informem dels aspectes legals, tècnics i financers de l’obra a través de reunions periòdiques i de l’extranet de l’empresa. També organitzem diverses visites d’obra que permeten veure en primera persona l’evolució de l’obra.

Finalment, a través del Servei d’Atenció al Client, ens responsabilitzem de la resol·lució de les incidències detectades després del lliurament dels habitatges.

6. Sostenibilitat

Sostenibilitat

Respectem el medi ambient

Conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat, implantem totes aquelles mesures que contribueixen a fer de la construcció un sector més sostenible:

 • Reducció de l’impacte global i paissatgístic: promoció sobre demanda certa i integració de les promocions al paissatge urbà.
 • Reducció del consum energètic: aplicació de criteris bioclimàtics en el disseny de l’edifici, ventilació creuada, panells solars, microcogeneració, xarxes urbanes de calor i fred, tancaments amb ruptura de pont tèrmic, auditories d’instal·lacions, làmpares de baix consum, detectors de presènecia a zones comunts,...
 • Reducció del consum d’aigua: reutilització d’aiües grises, sanitaris amb sistema de doble descàrrega, airejadors a les aixetes, auditories d’estanqueitat, rec per degoteig a les zones ajardinades,...
 • Reducció de la contaminació acústica: control dels horaris de l’obra, estudis acústics als pisos, aïllaments,...
 • Reducció de la producció de residus: optimització dels processos d’obra, reciclatge de sòlids i materials d’obra, abocaments controlats, ús de graves reciclades, utilització de plaques de guix laminat fàcilment recliclables, instal·lació de cubells de recollida selectiva, utilització de pintures a l’aigua,...
 • Promoció del transport sostenible: instal·lació d’aparcaments de bicicletes i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

7. Accessibilitat

Accessibilitat

Promovem l’autonomia

Tots els habitatges que lliurem són accessibles i fàcilment adaptables.

L’accessibilitat millora l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda o discapacitats sensorials. És més, millora també l’autonomia i fa més còmode la vida de la resta de persones quan condueixen un cotxet de nadó, es fan grans o pateixen una incapacitat temporal com ara una lesió esportiva.

Més enllà, com a part de la nostra responsabilitat social corporativa, adaptem sense cost els habitatges dels nostres clients amb necessitats especials*.

Fruït de la nostra implicació amb l’accessibilitat, l’any 2004 vam impulsar la creació de la Fundació Salas que es dedica a la investigació, la difusió i el desenvolupament de l’adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn per afavorir l’autonomia de totes les persones, independentment de les seves característiques físiques, psicològiques o mentals.

* Consultar condicions específiques als assessors comercials.

8. Salut

Salut

Ens preocupa el teu benestar

Com a conseqüència del nostre compromís amb la qualitat de vida, duem a terme estudis geobiològics per a detectar i neutralitzar tots aquells elements del subsòl i de l’entorn que puguin ocasionar radiacions negatives als habitatges.

També estudiem acuradament les distribucions i els aïllaments per a crear espais lluminosos, silenciosos i tèrmicament confortables que potencïin el descans i la relaxació, elements bàsics per a una bona salut física i mental.

Promovem també la mobilitat sostenible amb la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes i punts de càrrega de vehicles elèctrics. D’aquesta manera contribuïm a generar entorns urbans més silenciosos i menys contaminats.

Finalment, gràcies a les mesures de sostenibilitat i estalvi energètic que implantem, minimitzem l’impacte ambiental de les nostres promocions preservant el medi natural i reduint la petjada ecològica d e la nostra activitat. 

Àrea Privada

Salas utiliza COOKIES anónimas para optimizar continuamente su web. Al hacer uso de esta página web, declara usted su conformidad con el uso de cookies. Encontrará más información en la sección de información sobre cookies.