Subscriu-te 93 745 73 00

Política de qualitat

SALAS dedica llur activitat empresarial a: AL DISSENY I LA GESTIÓ INTEGRAL DE PROMOCIONS D’HABITATGES.

La seva visió és la de ser el referent en la gestió de l’accés a l’habitatge, i la seva missió és aconseguir la satisfacció del client en l’àmbit de l’habitatge, aportant-li el màxim de valor afegit.

La Direcció considera com a valors estratègics de la seva gestió els següents:

 • Servei al client
 • Qualitat
 • Professionalitat
 • Honestedat
 • Continuïtat
 • Innovació

Per assolir aquests objectius, és política de la Direcció liderar i impulsar l'execució de les següents accions:

 • Potenciar i dotar de mitjans al Departament de Gestió de la Qualitat per assolir els objectius establerts.
 • Establir, implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu i eficaç.
 • Avaluar els resultats d’aquest Sistema per determinar la conformitat de tot allò realitzat amb els requeriments contractuals i normatius establerts; i impulsar les correccions del Sistema en cas necessari.
 • Assegurar-se que l’equip humà de SALAS conegui i participi dels Objectius i la Política de            l' Empresa a través de la informació del personal a tots els nivells.
 • Ser conscients i respectuosos amb el medi ambient: és fonamental que totes les activitats desenvolupades es facin provocant la mínima alteració del nostre medi, aplicant criteris de sostenibilitat i ecoeficàcia.
 • Crear mecanismes i espais que facilitin la innovació, tant pel que fa a producte i servei com pel que fa a procediments.
 • Ser conscients de la diversitat funcional de les persones i incorporar criteris d’accessibilitat als productes i serveis que oferim.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent relativa a la prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i salut dels nostres empleats, fomentant també la seguretat a les obres.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.

Àrea Privada

Salas utiliza COOKIES anónimas para optimizar continuamente su web. Al hacer uso de esta página web, declara usted su conformidad con el uso de cookies. Encontrará más información en la sección de información sobre cookies.